September 25, 2022
Home » ไม้มงคล

ไม้มงคล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นโดยถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะทำให้บ้านดูร้อนอบอ้าวมากขึ้น จึงทำให้การปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่จะทำให้บริเวณมีอากาศที่เย็นสบาย ช่วยทำให้ดูร่มรื่น ซึ่งถ้าเป็นไม้ประดับอย่างไม้มงคลก็ถือว่านอกจากจะให้ความรื่นรื่นแล้วยังช่วยเสริมความสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ 5 ต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านทนแดด ทนลม ว่าแต่จะมีต้นไม้มงคลชนิดไหนน่าหาซื้อมาปลูกบ้างเรามาชมไปพร้อม ๆ กันเลย 5 ต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านทนแดด 1.โกสน เป็น ต้นไม้มงคลปลูกหน้าทนแดด ทนลมได้ดี...