เส้นเลือด หัวใจตีบ เป็นโรคที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้นั้นมีเป็นจำนวนอยู่มากในประเทศไทยของเรา เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะไปตรวจสุขภาพทุก ๆปี เพื่อไปตรวจความปลอดภัยร่างกายของตัวเราเอง ซึ่งโรคนี้เกิดจากอะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดโรคนี้ และอาการของโรคเป็นแบบไหน จะพาไปทำความรู้จักกันในบทความนี้ เพื่อตระหนักถึงอันตรายของโรคที่มีชื่อว่า เส้นเลือด หัวใจตีบ เส้นเลือด หัวใจตีบ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือการที่หลอดเลือดของเรานั้นที่ได้มีการนำไปหล่อเลี้ยงแก่หัวใจ ได้มีการตีบหรือว่าแคบลงมา เพราะภายในหลอดเลือดนั้นมีไขมัน ได้เกาะเข้ามาจึงเกิดอาการตีบขึ้นมาภายในผนังหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดเกิดอาการตีบจากไขมัน คราบไขมัน ทำให้เลือดที่จะนำไปหล่อเลี้ยงหรือขนส่งไปยังร่างกายนั้น เกิดการไม่เพียงพอตามความเหมาะสมร่างกาย จึงทำให้เกิดโรคร้ายที่มีชื่อว่า โรคเส้นเลือด หัวใจตีบ และปัจจัยอะไรอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคร้ายนี้ ก็มีอยู่หลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค โดยจะเกิดจากผู้ชายวัย 45 ปีขึ้นไปและผู้หญิงที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป คนเป็นความดัน คนเป็นโรคเบาหวาน คนที่มีไขมันเยอะ คนเครียดมาก คนไม่ชอบออกกำลังกาย คนสูบบุหรี่ และเกิดจากกรรมพันธุ์ได้เช่นกัน นี่เป็นปัจจัยหลักที่ให้คนเป็นโรคนี้กันเป็นจำนวนมากในประเทศไทย อาการของโรค เส้นเลือด หัวใจตีบ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้อาการที่จะเกิดขึ้น คือการเจ็บปวด หรือเกิดอาการเสียดที่บริเวณหน้าอก ที่บริเวณด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาContinue Reading