September 25, 2022
Home » โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด

เส้นเลือด หัวใจตีบ เป็นโรคที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้นั้นมีเป็นจำนวนอยู่มากในประเทศไทยของเรา เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะไปตรวจสุขภาพทุก ๆปี เพื่อไปตรวจความปลอดภัยร่างกายของตัวเราเอง ซึ่งโรคนี้เกิดจากอะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดโรคนี้ และอาการของโรคเป็นแบบไหน จะพาไปทำความรู้จักกันในบทความนี้ เพื่อตระหนักถึงอันตรายของโรคที่มีชื่อว่า เส้นเลือด หัวใจตีบ เส้นเลือด หัวใจตีบ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้...