September 25, 2022
Home » โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง

โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่พบบ่อยขึ้น แล้วเรารู้จักโรคนี้มากน้อยแค่ไหน พญ.กฤดากร เกษรคำ หมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ จาก Addlife Check-Up Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ก็เลยได้มาให้ข้อมูลเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ว่า โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ภาวการณ์ที่สมองขาดเลือด จากการตีบ ตันของเส้นเลือดสมอง หรือหลอดเลือดสมองแตก ทำให้เยื่อสมองถูกทำลาย เป็นเหตุให้เกิดความพิการ หรืออันตรายถึงชีวิตได้ อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการสั่งสมของไขมันในเส้นเลือดทำให้เส้นโลหิตตีบ หรือมีลิ่มเลือดไปอุดกันเส้นโลหิต หรือ หลอดเลือด บอบบาง ขาดความยืดหยุ่น นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการแตกได้ง่าย ต้นเหตุของ โรคหลอดเลือดสมอง มูลเหตุโดยมากของโรคเส้นเลือดสมอง มีสาเหตุจาก อายุ โดยอายุที่มากขึ้น ความเสื่อมถอยของเส้นเลือดก็เพิ่มไปตามวัย เพศ โดยผู้ชายมีการเสี่ยงสำหรับในการกำเนิดโรคเส้นเลือดสมองได้มากกว่า ผู้หญิง ความประพฤติ ดังเช่น การกินอาหารไขมันสูง ขาดการบริหารร่างกาย ดูดบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ โรคประจำตัว ยกตัวอย่างเช่น ความดันเลือดสูง ไขมันสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ แนวทางปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง...