September 25, 2022
Home » หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่เกิดจากกระดูกบริเวณสันหลังเกิดความเสียหายจึงส่งผลทำให้เราเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณหลัง ซึ่งสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการยกของหนัก และรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะส่งผลทำให้เส้นประสาทบริเวณสันหลังเกิดความเสียหาย ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาจจะไม่สามารถเลือกใช้หมอนแบบธรรมดาทั่วไปได้ เพราะหมอนแบบทั่วไปจะมีลักษณะราบไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอจึงทำให้เวลานอนจะรู้สึกปวดบริเวณคอและลามไปถึงบริเวณหลัง ซึ่งจะทำให้อาการของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกำเริบหนักขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการเลือกใช้ ที่นอนยางพารา ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย สาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สำหรับสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถเกิดได้หลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 1.การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป การที่ปล่อยให้มีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปก็อาจส่งผลทำให้กระดูกบริเวณหลังต้องรองรับน้ำหนักอยู่ตลอกเวลา โดยจะทำให้เราเกิดอาการปวดเมื่อยและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้มากกว่าคนที่มีรูปร่างผอม...