September 25, 2022
Home » ลักษณะของตกขาว

ลักษณะของตกขาว

สำหรับคุณผู้หญิงแล้วเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ย่อมส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือใหญ่ แล้วเรื่องหนึ่งที่ทำให้สาวๆกังวลใจนั่นก็คือ อาการตกขาว ทั้งที่จริงๆแล้ว ตกขาวเป็นเพียง สารคัดหลั่งที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอด มีหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่น ป้องกันการติดเชื้อ และระคายเคือง ซึ่งลักษณะ สี และปริมาณของตกขาว จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและแต่ละช่วงของรอบเดือน แต่หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าหากมีอาการ ตกขาวเยอะ ท้องไหม...