September 21, 2021
Home » ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด

ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด

หญ้าหวาน หรือสตีเวีย (Stevia) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศบราซิล และปารากวัย เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย คล้ายต้นโหระพา มีดอกเป็นช่อสีขาว ความสูงประมาณ 30 – 90 เซนติเมตร...