September 25, 2022
Home » มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

อัตราการเสียชีวิตของคนไทย อันดับ1พบว่ามีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง ซึ่งถือเป็นโรคที่พบบ่อยและควรระมัดระวังป้องกันอยู่เสมอ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรค มะเร็งเต้านม รวมทั้งมาดูวิธีป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม  สาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศหญิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เนื้อเยื่อมีการติดเชื้อ และเชื้อที่ติดในเต้านมนั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม แต่พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นก่อให้เกิดโรค ได้แก่อายุ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย...