ปวดต้นคอ เป็นอาการปวดที่ผู้ป่วยที่มีอาการควรให้ความใส่ใจมากที่สุด เมื่อรู้ว่ามีอาการปวดที่บริเวณต้นคอ เพราะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นบ่อย โดยที่บางคนไม่ทราบสังเหตุเลย เพราะส่วนใหญ่จะปวดหลังมากกว่าต้นคอเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่บริเวณต้นคอนั้น มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเพราะสาเหตุอะไร ก็ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลยเพื่อเป็นการรู้ว่าการที่มีอาการปวดบริเวณต้นคอนั้น เกิดจากอะไร และควรรักษาแบบไหน ปวดต้นคอ เป็นอาการปวดบริเวณต้นคอ ที่สาเหตุหลักแล้วเกิดมาจากการที่คนในปัจจุบันนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ มือถือ เทคโนโลยีแบบสมัยใหม่จนเป็นเวลานาน ติดต่อกันทุกวันๆ จึงทำให้เกิดการปวดที่บริเวณคอ สังเกตได้ง่าย ๆ จากในชีวิตประจำวันของเราเองว่า คนในปัจจุบันนี้ เมื่อเล่นมือถือ จะใช้การก้มเพื่อจ้องมองไปยังจอมือถือนั้น เป็นเวลานานติดต่อกันนาน แบบที่บางคนไม่รู้สึกตัวเลยว่า มีอาการปวดที่บริเวณคอ เพราะมัวแต่สนุกกับการเล่นมือถือ แม้จะเป็นภัยเงียบ แต่ถ้าเป็นมากขึ้น คงรักษาได้ยากเช่นกัน อาการปวดบริเวณต้นคอ จะเกิดจากกระดูกต้นคอที่งอนมากจนเกินไป โดยอาการการปวดบริเวณต้นคอนั้น จะสามารถแบ่งได้ 2 อาการด้วยกันคือ อาการแบบธรรมดา และอาการหนัก อาการปวดต้นคอแบบธรรมดา รักษาเพียงไม่กี่วัน อาการก็จะเบาบางลง แต่อาการที่อยู่ในขั้นหนัก ควรที่จะไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยContinue Reading