Category: social news

`เพศศึกษา` ตาสว่าง วิชาน่าเรียนฉบับบุญวัฒนา

“เวลาเราจะใช้ถุงยางนะ นร.ไม่ต้องฉีกให้ขาดออกจากกัน เพราะอะไรรู้ไหม มันจะได้มีขยะชิ้นเดียวไม่ต้องเก็บ อีกชิ้นไปทิ้ง” ลีลาการถ่ายทอดวิธีสอนเพศศึกษา ของ อ.รชยา พจนจินดา กอร์ตาซา ครูสอนเพศศึกษาชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา บรรยากาศการเรียนวิชาเพศศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้น่าตื่นเต้นสำหรับเด็ก ๆ ในชั้นม.2 ในวิชาเพศศึกษา อ.รชยา เตรียมสื่อการสอน เช่นอวัยวะเพศเทียม เจลหล่อลื่น ยาคุม ถุงยางอนามัยชนิดต่าง ๆ มาฉีกโชว์และให้ นร.ทดลองใส่ถุงยางอนามัยกับอวัยวะเพศเทียม แนะนำวิธีการถอดทิ้งแบบปลอดภัย มีทดสอบปฏิบัติกันจริง ๆ ในห้องเรียน ใครใส่ไม่ถูกต้องไปต่อแถวใส่ถุงยางใหม่ จนกว่าจะทำได้